♦ English   ♦ ELT    ♦ Français   ♦ Deutsch   ♦ العربية 

Öğrenci Gözüyle Okutman Değerlendirme Anketi

Sevgili öğrenciler,

2015 - 2016 akademik yılında güz ve bahar dönemi derslerini tamamlamış bulunmaktayız.

Bölümümüzle ilgili yaşamış olabileceğiniz problemlerin giderilmesini, bölümümüzü daha iyi bir dil öğretim kurumu haline getirmeyi amaçlamaktayız.
Bu amaçla, dil öğrenim sürecinin daha çok öğrenci merkezli olması çalışmalarımızın bir parçası olarak sizlerden aşağıda linki verilen sınıf okutmanlarını değerlendirme anketini derslerinize giren her bir okutman için doldurmanızı rica ediyoruz.

Öğrenci Gözüyle Okutman Değerlendirme Anketi